Rob Herfst

interim adviseur/projectmanager vastgoedadviseur/projectmanager facility

Werkzaamheden

Wanneer huurt u tijdelijk een adviseur/projectmanager vastgoed of facility?

 • Bij een vraagstuk of project waar de kennis en ervaring niet aanwezig is
 • Ondercapaciteit
 • Toegenomen werkdruk of andere wijzigingen in de organisatie
 • Bij verlof (ziekte, zwangerschap, sabbatical)
Waarbij kan ik u helpen?

Vastgoedprojecten (Advies en Management)

 • Inventariseren vastgoedportefeuille
 • Beoordelen vastgoedportefeuille
 • Toekomstvisie vastgoed (optimalisatie)
 • Portefeuille management
 • Strategisch huisvestingsplan
 • Vastgoed als asset op basis van ISO-55000
 • Begeleiden van aan- en verkoop
 • Adviseren en begeleiden nieuwbouwprojecten
 • Locatieverkenner nieuwe huisvesting
 • Leidinggeven aan project- en vastgoedteams
 • Organisatieadvies
 • Interim-management

Facility (Advies en Management)

 • Aansturen en leidinggeven aan project- en facilitaire teams
 • Contractbeheer facilitaire diensten en producten (incl. DVO’s en SLA’s)
 • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen
 • Adviseren van de directie omtrent facilitymanagement en aanspreekpunt voor facilitaire aangelegenheden
 • Analyseren van beleidskwesties en juridische en financiële aspecten
 • (Her)inrichting van het gebouw (flexwerkconcepten, (hybride Corona concepten), verhuizingen en onderhoud
 • Opmaken beleidsvoorstellen op gebied van vastgoed en facilitaire diensten
 • Verantwoording huur en verhuur van gebouw(delen)
 • Opstellen bestuur rapportages, nota’s en adviezen
 • Onderhouden relatie met (externe) contractpartijen
 • Realiseren van kostenbesparingen
 • Ervaring met gladheidsbestrijding (strooiers, ploegen, routes, zoutloodsen en natzoutinstallaties)
 • Ontwikkelen van project- en toekomstplannen/visies