Rob Herfst

interim projectmanager vastgoed projectmanager facility

Werkzaamheden

Wanneer huurt u tijdelijk een projectmanager vastgoed of facility in?

 • Bij verlof (ziekte, zwangerschap, sabbatical)
 • Ondercapaciteit
 • Toegenomen werkdruk of andere wijzigingen in de organisatie
 • Een vraagstuk of project waar de kennis en ervaring niet in huis is

Waarbij kan ik u helpen?

Vastgoed Management

 • Inventariseren vastgoedportefeuille
 • Beoordelen vastgoedportefeuille
 • Portefeuille management
 • Toekomstvisie vastgoed
 • Strategisch huisvestingsplan
 • Vastgoed als asset op basis van ISO 55000
 • Begeleiden van aan- en verkoop
 • Adviseren en begeleiden nieuwbouwprojecten
 • Locatieverkenner nieuwe huisvesting
 • Leidinggeven aan een vastgoed team
 • Organisatieadvies
 • Interim-management

Facility Management

 • Creëren en initiëren van facilitaire diensten en producten (catering, schoonmaak, beveiliging, wagenparkbeheer)
 • Leidinggeven aan een facilitair team
 • Adviseren van de directie omtrent facilitymanagement en aanspreekpunt voor facilitaire aangelegenheden
 • Analyseren van beleidskwesties en juridische en financiële aspecten
 • (Her)inrichting van het gebouw, verhuizingen en onderhoud
 • Ontwikkelen van projectplannen (brainstormsessies, werkgroepen voorzitten en aanjagen)
 • Ontwikkelen van visies omtrent ontwikkelingen en trends
 • Ontwikkelen, implementeren en evalueren van veranderingsprocessen
 • Beheren van DVO’s en/of SLA’s of
 • Onderhouden van contacten en contracten met externe partijen
 • Realiseren van kostenbesparingen
 • Exploiteren van een (event)locatie